Viser vinduet Egenskaper for et gitt vindu

I eksemplet nedenfor viser funksjonen EnumPropsEx streng identifikatorene til vinduet Egenskaper for vinduet identifisert av programdefinert hwndSubclass-variabel. Denne funksjonen er avhengig av funksjonen programdefinert tilbakekall WinPropProc å vise strengene i klientområdet for vinduets.

EnumPropsEx (hwndSubclass, WinPropProc, NULL); 
 
/ / WinPropProc er en programdefinert tilbakekall funksjon / / som viser en window-egenskapen. 
 
BOOL TILBAKERINGING WinPropProc (HWND hwndSubclass, / / håndtere av vinduet med egenskapen LPCSTR lpszString, / / egenskapen streng- eller atom-HÅNDTAKET hData) / / data håndtere {statisk int nProp = 1;  / / egenskapen møte TCHAR tchBuffer [BUFFER]; / / utvidet streng bufre int nSize;        / / size av strengen i bufferen HDC hdc;         / / enhetskontekst håndtere hdc = GetDC(hwndSubclass); 
 
  / / Viser vinduet egenskapsstreng i klientområdet. 
 
  nSize = sprintf (tchBuffer, "WinProp % d: % s", nProp ++, lpszString); 
  TextOut (hdc, 10, nProp * 20, tchBuffer, nSize); 
 
  ReleaseDC (hwndSubclass, hdc); 
 
  Returner verdien SANN; 
} 

 

Index