Tilordne egenskaper for vindu

Funksjonen SetProp tilordner en window-egenskapen og strengidentifikatoren for et vindu. Funksjonen GetProp henter egenskapen vinduet identifiseres av en gitt streng. Funksjonen RemoveProp ødelegger tilknytningen mellom et vindu og en vindu-egenskap, men ødelegge ikke selve dataene.

Index