WindowProc

WindowProc -funksjonen er en programdefinert funksjon som behandler meldinger som sendes til et vindu. WNDPROC -typen definerer en peker til denne tilbakeringingsfunksjonen for. WindowProc er en plassholder for navnet på programdefinert funksjonen.

() Ikke hente LRESULT TILBAKERINGING WindowProc HWND  hwnd, / / håndtere til vinduetUINTuMsg, / / message identifikatorWPARAMwParam, / / message først parameterenLPARAMlParam / / sekund message-parameter);
 

Parametere

hwnd
Håndtere til vinduet.
uMsg
Angir meldingen.
wParam
Angir tilleggsmelding informasjon. Innholdet i denne parameteren avhenger av verdien for parameteren uMsg.
lParam
Angir tilleggsmelding informasjon. Innholdet i denne parameteren avhenger av verdien for parameteren uMsg.

Returverdier

Returverdien er et resultat av behandling av meldingen, og avhenger av meldingen som er sendt.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Brukerdefinerte.

Se også

Vinduet prosedyrer oversikt, vinduet prosedyren funksjoner, CallWindowProc, DefWindowProc, RegisterClass

Index