EnumWindowsProc

Funksjonen EnumWindowsProc , er en programdefinert tilbakekall-funksjonen som brukes med EnumWindows eller EnumDesktopWindows -funksjonen. Den mottar vindu på øverste nivå håndtak. WNDENUMPROC -typen definerer en peker til denne tilbakeringingsfunksjonen for. EnumWindowsProc er en plassholder for navnet på programdefinert funksjonen.

BOOL TILBAKERINGING EnumWindowsProc) HWND  hwnd, / / håndtere til overordnet vinduLPARAMlParam / / Programdefinert verdi);
 

Parametere

hwnd
Håndtere til et vindu på øverste nivå.
lParam
Angir en programdefinert verdien gitt i EnumWindows eller EnumDesktopWindows.

Returverdier

For å fortsette opplisting, må tilbakeringingsfunksjonen returnere TRUE; for å stoppe opplisting, må den returnere FALSE.

Merknader

Et program må registrere denne tilbakeringingsfunksjonen ved å sende adressen til EnumWindows eller EnumDesktopWindows.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Brukerdefinerte.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet fungerer, EnumWindows, EnumDesktopWindows

Index