Eide Windows

En overlappet eller popup-vinduet kan være eid av en annen overlappet eller popup-vinduet. Å være eid plasserer flere begrensninger på et vindu.

Bare en overlappet eller popup vindu kan være en eier vindu; et underordnet vindu kan ikke være en eiervinduet. Et program oppretter et eid vindu ved å angi eierens vindusreferanse som parameteren hwndParent av CreateWindowEx når det opprettes et vindu med stilen WS_OVERLAPPED eller WS_POPUP. Parameteren hwndParent må identifisere en overlappet eller popup-vinduet. Hvis hwndParent identifiserer et underordnet vindu, tilordner systemet eierskap til vinduet på øverste nivå overordnede av det underordnede vinduet. Når du har opprettet et eid vindu, kan ikke et program overføre eierskap av vinduet til et annet vindu.

Dialogbokser og meldingsbokser eies windows som standard. Et program angir eiervinduet når kalle en funksjon som oppretter en dialogboks eller melding-boksen.

Et program kan bruke funksjonen GetWindow med GW_OWNER-flagget hvis du vil hente en referanse til eieren av et vindu.

Index