WM_STYLECHANGED

WM_STYLECHANGED-meldingen blir sendt til et vindu etter at funksjonen SetWindowLong er endret til ett eller flere av vinduets stiler.

WM_STYLECHANGED wStyleType = wParam;            / / windows stiler eller lpss for utvidede stiler = lParam (LPSTYLESTRUCT);  / / struktur som inneholder nye stiler 

 

Parametere

wStyleType
Verdien av wParam. Angir om vinduets stiler eller utvidet stiler er endret. Denne parameteren kan være en kombinasjon av følgende verdier:
Verdi Betydning
GWL_EXSTYLE I vinduet utvidet stiler har endret.
GWL_STYLE I vinduet stiler har endret.

lpss
Verdien av lParam. Pekeren til en STYLESTRUCT struktur som inneholder de nye stilene for vinduet. Et program kan undersøke stilene, men kan ikke endre dem.

Returverdier

Et program skal returnere null hvis den behandler denne meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, SetWindowLong, STYLESTRUCT, WM_STYLECHANGING

Index