LOBYTE

LOBYTE makroen henter den laveste byten fra gitt 16-biters verdien.

() LOBYTE i BYTE WORD  wValue / / verdi fra hvilke minst signifikante byte er hentet);
 

Parametere

wValue
Angir verdien som skal konverteres.

Returverdier

Returverdien er den minst signifikante byten av den angitte verdien.

Merknader

LOBYTE -makro er definert som følger:

# define LOBYTE(w) ((BYTE) (w)) 

 

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i windef.h.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet makroer, HIBYTE, LOWORD