WM_NCCREATE

WM_NCCREATE-melding sendes før du WM_CREATE meldingen når et vindu er opprettet for første gang.

WM_NCCREATE lpcs = lParam (LPCREATESTRUCT);  / / Strukturere med etableringen data 

 

Parametere

lpcs
Verdien av lParam. Pekeren til CREATESTRUCT strukturen som inneholder informasjon om vinduet blir opprettet. Medlemmer av CREATESTRUCT er identiske med parametere av funksjonen CreateWindowEx .

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere SANN å fortsette etableringen av vinduet. Hvis programmet returnerer USANN, returnerer CreateWindow eller CreateWindowEx -funksjonen en NULL-referanse.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, CreateWindow, CreateWindowEx, DefWindowProc, CREATESTRUCT, WM_CREATE

Index