Vindusramme

Et vindu kan ha én av følgende kantlinjestiler.

Kantlinjestil Beskrivelse
WS_BORDER Oppretter et vindu med en tynn kantlinje.
WS_DLGFRAME Oppretter et vindu med en dobbel kantlinje, en stil brukes vanligvis sammen med dialogbokser. Et vindu med denne stilen kan ikke ha en tittellinje.
WS_EX_DLGMODALFRAME Oppretter et vindu med en dobbel kantlinje. I motsetning til WS_DLGFRAME-stil, kan et program også angi WS_CAPTION-stil til å lage en tittellinjen for vinduet.
WS_EX_STATICEDGE Oppretter et vindu med en tredimensjonal kantlinjestil som er ment å brukes for varer som ikke godtar brukerinndata.
WS_THICKFRAME Oppretter et vindu med en størrelse kantlinje.

Et vindu med stilen WS_OVERLAPPED eller WS_POPUPWINDOW har stilen WS_BORDER som standard. En av de andre kantlinjestiler må kombineres med stilen WS_OVERLAPPED eller WS_POPUPWINDOW for å gi et overlappet vindu en annen kantlinjestil.

Hvis ingen kantlinjestil er angitt for et vindu med stilen WS_POPUP eller WS_CHILD, oppretter systemet et kantløse vindu. Et program kan bruke kantløse underordnede vinduer for å dele klientområdet for det overordnede vinduet mens du holder divisjonene usynlig for brukeren.

Index