WM_EXITSIZEMOVE

WM_EXITSIZEMOVE sendes meldingen én gang til et vindu, etter at det er avsluttet bevegelig eller størrelse sperrende løkken. Vinduet angir flytting eller størrelses sperrende løkke når brukeren klikker i vinduet tittellinjen eller kantlinjen for skalering, eller når vinduet WM_SYSCOMMAND meldingen sendes til funksjonen DefWindowProc og parameteren wParam av meldingen angir verdien SC_MOVE eller SC_SIZE. Operasjonen er fullført når DefWindowProc returnerer.

WM_EXITSIZEMOVE wParam = 0;  / / brukt; må være null lParam = 0;  / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Et program skal returnere null hvis den behandler denne meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, DefWindowProc, WM_ENTERSIZEMOVE

Index