Vindusstørrelse og posisjon

Et vindu størrelse og plassering er uttrykt som en markeringsramme rektangel, gitt i koordinater relativt på skjermen eller det overordnede vinduet. Koordinatene for et vindu på øverste nivå er relative til det øvre venstre hjørnet av skjermen. koordinatene for et underordnet vindu er relative til det øvre venstre hjørnet av det overordnede vinduet. Et program angir et vindu opprinnelig størrelse og posisjon når det oppretter vinduet, men det kan endres i vinduet størrelse og posisjon når som helst. Hvis du vil ha mer informasjon, se Fylt figurer.

Denne delen inneholder følgende emner:

Index