ChildWindowFromPointEx

Funksjonen ChildWindowFromPointEx bestemmer som, om noen, av de underordnede vinduene som hører til det angitte overordnede vinduet inneholder angitt punkt. Funksjonen kan ignorere usynlig, deaktivert og gjennomsiktig underordnede vinduer.

() HWND ChildWindowFromPointEx HWND  hwndParent, / / håndtere til overordnet vinduPunkt pt, / / strukturere med punkt-koordinaterUINTuFlags / / hopper over flagg);
 

Parametere

hwndParent
Håndtere til det overordnede vinduet.
pt
Angir en Velg strukturen som definerer klient-koordinatene for punktet skal kontrolleres.
uFlags
Angir hvilke underordnede vinduer å hoppe over. Denne parameteren kan være en kombinasjon av følgende verdier:
Verdi Betydning
CWP_ALL Ikke Hopp over alle underordnede vinduer
CWP_SKIPINVISIBLE Hoppe over usynlig underordnede vinduer
CWP_SKIPDISABLED Hopp over deaktivert underordnede vinduer
CWP_SKIPTRANSPARENT Hoppe over gjennomsiktig underordnede vinduer

Returverdier

Returverdien er en referanse til det første underordnede vinduet som inneholder punktet, og som oppfyller vilkårene som er angitt av uFlags. Hvis punktet er i det overordnede vinduet men returverdien er ikke i et underordnet vindu som oppfyller vilkårene, en referanse til det overordnede vinduet. Hvis punktet ligger utenfor det overordnede vinduet, eller hvis funksjonen mislykkes, er returverdien NULL.

Merknader

Systemet opprettholder en intern liste som inneholder håndtakene på de underordnede vinduene som er tilknyttet et overordnet vindu. Rekkefølgen på håndtakene i listen avhenger av Z-rekkefølgen av underordnede vinduer. Hvis mer enn én underordnet vindu inneholder angitt punkt, tilbake går systemet et håndtak til det første vinduet i listen som inneholder punktet og oppfyller vilkårene som er angitt av uFlags.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet fungerer, ChildWindowFromPoint, POINT, WindowFromPoint