Desktop Window

Når du starter systemet, opprettes det automatisk skrivebordsvinduet. Desktop window er en systemdefinert vindu som maler bakgrunnen på skjermen, og fungerer som en base for alle vinduer som vises av alle programmer.

Skrivebordsvinduet brukes punktgrafikk til å male bakgrunnen på skjermen. Mønster som er opprettet av punktgrafikkbildet kalles skrivebordsbakgrunnen. Som standard bruker skrivebordsvinduet punktgrafikk fra en.BMP-filen som er angitt i registret som skrivebordsbakgrunnen.

Funksjonen GetDesktopWindow returnerer en referanse til skrivebordsvinduet.

Et system konfigurasjonen-program, som et Kontrollpanel-applet, endrer du skrivebordsbakgrunnen ved hjelp av den SystemParametersInfo -funksjonen med parameteren wAction satt til SPI_SETDESKWALLPAPER og den lpvParam -parameteren som angir et filnavn som punktgrafikk. SystemParametersInfo deretter laster inn punktgrafikkbildet fra den angitte filen, brukes punktgrafikkbildet til å male bakgrunnen på skjermen og skriver inn det nye filnavnet i registret.

Index