WM_QUIT

WM_QUIT meldingen angir en forespørsel om å avslutte et program, og genereres når programmet kaller funksjonen PostQuitMessage . Det fører til at GetMessage -funksjonen til å returnere null.

WM_QUIT nExitCode = (int) wParam;   / / avslutningskode 

 

Parametere

nExitCode
Verdien av wParam. Angir sluttkoden gitt i PostQuitMessage -funksjonen.

Returverdier

Denne meldingen har ikke en returverdi, fordi det fører til meldingsløkke å avslutte før meldingen sendes til programmets vindusprosedyre.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, GetMessage, PostQuitMessage

Index