Vinduet animasjon

Windows NT 5.0 eller senere

Du kan skape spesialeffekter under visning eller skjuling av windows ved hjelp av funksjonen AnimateWindow . Når vinduet er animert på denne måten, vil systemet vil enten rulle eller skyv vinduet, avhengig av flaggene du angir i et kall til AnimateWindow.

Som standard bruker systemet rulle animasjon. Med denne effekten vises vinduet til å rulle åpen (viser vinduet) eller rulle lukket (skjule vinduet). Du kan bruke dwFlags -parameteren til å angi om vinduet ruller vannrett, loddrett eller diagonalt.

Når du angir AW_SLIDE-flagget, bruker systemet lysbildeanimasjon. Med denne effekten vises vinduet gli inn på skjermen (viser vinduet) eller Skyv ut av visningen (skjule vinduet). Du kan bruke dwFlags -parameteren til å angi om vinduet lysbilder horisontalt, vertikalt eller diagonalt.

Du kan også bruke AW_CENTER-flagget for å gjøre et vindu som ser ut til å skjule innover eller utvide utover.

Index