WM_GETMINMAXINFO

WM_GETMINMAXINFO-meldingen blir sendt til et vindu når størrelsen på eller plasseringen av vinduet handler om å endre. Et program kan bruke denne meldingen til å overstyre standard maksimert vindusstørrelse og plassering eller standardstørrelsen for minimums- eller maksimumsverdien sporing.

WM_GETMINMAXINFO lpmmi = lParam (LPMINMAXINFO); / / adresse av struktur 

 

Parametere

lpmmi
Verdien av lParam. Pekeren til en MINMAXINFO struktur som inneholder maksimert standardposisjonen og dimensjoner og standard minimums- og maksimumsverdier sporing størrelser. Et program kan overstyre standardinnstillingene ved å angi medlemmer av denne strukturen.

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere null.

Merknader

Maksimum sporing størrelsen er den største vindusstørrelsen som kan produseres ved hjelp av kantlinjer, endre størrelse på vinduet. Minimum sporing størrelsen er den minste vindusstørrelsen for som kan produseres ved hjelp av kantlinjer, endre størrelse på vinduet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, MoveWindow, SetWindowPos, MINMAXINFO

Index