BringWindowToTop

Funksjonen BringWindowToTop bringer det angitte vinduet til toppen av Z-rekkefølge. Hvis vinduet er et vindu på øverste nivå, er det aktivert. Hvis vinduet er et underordnet vindu, er vinduet på øverste nivå overordnede forbundet med det underordnede vinduet aktivert.

BOOL BringWindowToTop) HWND  hWnd / / håndtere til vinduet);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet for å få til toppen av Z-rekkefølge.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Bruke BringWindowToTop -funksjonen for å avdekke alle vinduer som er helt eller delvis skjult bak andre vinduer.

Kalle denne funksjonen ligner på å kalle SetWindowPos -funksjonen til å endre vindusplassering i Z-rekkefølge. BringWindowToTop gjør ikke et vindu et vindu på øverste nivå.

Hvis et program ikke er i forgrunnen, og ønsker å være i forgrunnen, må det kalle funksjonen SetForegroundWindow .

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet funksjoner, SetWindowPos, SetActiveWindow, SetForegroundWindow

Index