WindowFromPoint

Funksjonen WindowFromPoint henter et håndtak til vinduet som inneholder et angitt punkt.

() HWND WindowFromPoint Velg  peker / / strukturere med punkt);
 

Parametere

Punkt
Angir en PEKER struktur som definerer punktet skal kontrolleres.

Returverdier

Returverdien er en referanse til vinduet som inneholder punktet. Hvis ingen vinduet finnes på et gitt tidspunkt, er verdien som returneres NULL. Hvis det er over en statisk tekst-kontroll, er returverdien et håndtak til vinduet under statisk tekst-kontroll.

Merknader

Funksjonen WindowFromPoint ikke hente en referanse til et skjult eller deaktivert vindu, selv om det er i vinduet. Et program skal bruke funksjonen ChildWindowFromPoint for en ikke-restriktive Søk.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet fungerer, ChildWindowFromPoint, POINT, WindowFromDC

Index