WM_MOVING

WM_MOVING-meldingen blir sendt til et vindu som brukeren går. Ved å behandle denne meldingen, kan et program overvåke størrelsen og plasseringen av dra rektangelet og, om nødvendig, endre størrelse og plassering.

fwSide = wParam;           / / edge-vinduet for å være flyttet lprc = lParam (LPRECT);    / / screen koordinatene til dra rektangel 

 

Parametere

fwSide
Verdien av wParam. Angir hvilke kanten av vinduet flyttes. Denne parameteren kan være en kombinasjon av følgende verdier:
Verdi Betydning
WMSZ_BOTTOM Nedre kant
WMSZ_BOTTOMLEFT Nedre venstre hjørne
WMSZ_BOTTOMRIGHT Nederst til høyre
WMSZ_LEFT Venstre kant
WMSZ_RIGHT Høyre kant
WMSZ_TOP Øverste kanten
WMSZ_TOPLEFT Øvre venstre hjørne
WMSZ_TOPRIGHT Øverst til høyre

lprc
Verdi av lParam.Ta av en RECT -strukturen med skjermen koordinatene for rektanglet dra. Hvis du vil endre størrelsen på eller plasseringen av dra rektangelet, må et program endre medlemmer av denne strukturen.

Returverdier

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vindusmeldinger, RECT, WM_MOVE, WM_SIZING

Index