Vinduet relasjoner

Et vindu kan være en eid vindu, deaktivert vindu, forgrunnsvindu, eller bakgrunn-vinduet. Dette er noen av de forskjellige måtene som et vindu kan forholde seg til brukeren eller et annet vindu.

Index