Systemkommandoer

Et program som har en Vindu-menyen kan endre størrelsen og plasseringen av dette vinduet ved å sende systemkommandoer. Systemkommandoer genereres når brukeren velger kommandoer på Vindu-menyen. Et program kan emulere brukerhandling ved å sende en WM_SYSCOMMAND melding til vinduet. Kommandoene nedenfor systemet påvirke størrelsen på og plasseringen av et vindu.

Kommandoen Beskrivelse
SC_CLOSE Lukker vinduet. Denne kommandoen sender en WM_CLOSE melding til vinduet. Vinduet utfører alle trinnene for å rydde opp og ødelegge seg selv.
SC_MAXIMIZE Maksimerer vinduet.
SC_MINIMIZE Minimerer vinduet.
SC_MOVE Flytter vinduet.
SC_RESTORE Gjenoppretter et minimert eller maksimert vindu til forrige størrelse og posisjon.
SC_SIZE Starter en størrelse-kommandoen. Hvis du vil endre størrelsen på vinduet, bruker du musen eller tastaturet.