Programvinduer

Hver grafisk Win32-baserte programmet oppretter minst ett vindu, kalt hovedvinduet, som fungerer som det viktigste forbindelsesleddet mellom brukeren og programmet. De fleste programmer også opprette andre vinduer, enten direkte eller indirekte, til å utføre oppgaver som er relatert til hovedvinduet. Hvert vindu spiller en rolle i viser utdata og mottar inndata fra brukeren.

Når du starter et program, knytter systemet også en knapp på oppgavelinjen med programmet. På oppgavelinjen inneholder programikonet og tittel. Når programmet er aktivt, vises dets oppgavelinjeknapp i skjøvet tilstand.

Denne delen inneholder følgende emner:

Index