MAKELPARAM

MAKELPARAM makroen oppretter en usignert 32-biters verdi for bruk som en lParam -parameter i en melding. Makroen setter sammen to verdier og gitt 16-biters.

() LPARAM-MAKELPARAM WORD  wLow, / / signifikante wordWORDwHigh / / signifikante word);
 

Parametere

wLow
Angir signifikante ordet av den nye verdien for lang.
wHigh
Angir signifikante ordet av den nye verdien for lang.

Returverdier

Returverdien er en usignert 32-biters verdi.

Merknader

MAKELPARAM -makro er definert som følger:

# define MAKELPARAM (v, h) ((LPARAM) MAKELONG (v, h)) 

 

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet makroer, MAKELONG, MAKELRESULT, MAKEWPARAM

Index