GetClientRect

Funksjonen GetClientRect henter koordinatene til klientområdet for et vindu. Klient-koordinater, angi de øvre venstre og nedre høyre hjørnene i klientområdet. Fordi klient-koordinater er relative til øverste venstre hjørne av et vindu klientområdet, er koordinatene for det øverste venstre hjørnet (0,0).

BOOL GetClientRect) HWND  hWnd, / / håndtere til vinduetLPRECTlpRect / / adressen til struktur for klienten koordinerer);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet med klient-koordinatene er som skal hentes.
lpRect
Pekeren til en RECT struktur som mottar klienten koordinatene. Venstre og topp medlemmene er null. Høyre og nederste medlemmene inneholder bredden og høyden av vinduet.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Windows CE: Kommandolinjer er inkludert i klientområdet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over Windows, vinduet fungerer, GetWindowRect, RECT

Index