Klassen markøren

Klassen markøren definerer formen på markøren når det er i klientområdet for et vindu i klassen. Systemet angir automatisk markøren til gitt figuren når markøren går inn i vinduet klientområdet og sikrer det holder figuren mens det fortsatt i klientområdet. Tilordne en markør-figur til en vindusklasse, laste en forhåndsdefinert markøren figur ved hjelp av funksjonen LoadCursor , og deretter tilordne den returnerte markørreferanse til hCursor medlem av WNDCLASSEX -strukturen. Alternativt kan du gi en egendefinert markøren ressurs og bruke LoadCursor -funksjonen til å laste den fra applikasjonsressursene.

Systemet krever ikke en klasse-markøren. Hvis et program angir hCursor -medlem av WNDCLASSEX -strukturen til NULL, er ingen klasse-markøren definert. Systemet forutsetter vinduet angir figuren som markøren hver gang markøren flytter inn i vinduet. Et vindu kan angi markøren figuren ved å kalle SetCursor funksjonen når vinduet mottar meldingen WM_MOUSEMOVE . Hvis du vil ha mer informasjon om markører, kan du se markører.

Index