Om vindusklasser

Hver vindusklasse har en tilknyttet vindusprosedyre deles av alle vinduer i samme klasse. Vinduet prosedyren behandler meldinger for alle vinduer i den aktuelle klassen, og styrer derfor deres atferd og utseende. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vinduet prosedyrer.

En prosess må registrere en vindusklasse før det kan opprette et vindu i den aktuelle klassen. Registrere en vindusklasse knytter en vindusprosedyre, klasse stiler og andre klasse attributter med klassenavn. Når en prosess angir klassenavn i funksjonen CreateWindow eller CreateWindowEx , oppretter systemet et vindu med vinduet prosedyren, stiler og andre attributter som er knyttet til denne Klassenavn.

Index