Klasse-menyen

En klasse-menyen angir Standardmenyen som skal brukes av windows i klassen, hvis ingen eksplisitt menyen er gitt når windows opprettes. En meny er en liste over kommandoer som en bruker kan velge handlinger for programmet til å utføre.

Du kan tilordne en meny til en klasse ved å sette lpszMenuName -medlem av WNDCLASSEX -strukturen til adressen til en null-terminert streng som angir ressursnavnet av menyen. På menyen antas for å være en ressurs i en gitt applikasjon. Automatisk laster systemet på menyen når det er nødvendig. Hvis menyen ressursen er identifisert av et heltall og ikke av et navn, kan programmet sette medlemmet lpszMenuName til at heltall ved å bruke makroen MAKEINTRESOURCE før du tilordner verdien.

Systemet krever ikke en klasse-menyen. Hvis et program angir lpszMenuName -medlem av WNDCLASSEX -strukturen til NULL, har ingen menylinjer i windows i klassen. Selv om ingen klasse-menyen er gitt, kan et program fortsatt definere en menylinje for et vindu når det oppretter vinduet.

Hvis en meny er gitt for en klasse, og det opprettes et underordnet vindu i den aktuelle klassen, ignoreres på menyen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se menyene.

Index