Klassenavn

Hver vindusklasse trenger et Klassenavn å skille én klasse fra en annen. Tilordne Klassenavn ved å sette lpszClassName -medlem av WNDCLASSEX -strukturen til adressen til en null-terminert streng som angir navnet. Fordi vindusklasser er spesifikke prosessen, må vinduet Klassenavn være unikt bare innenfor den samme prosessen. Også, fordi Klassenavn opptar plass i systemets privat atom tabell, bør du holde klassen navnet strenger som kort en mulig.

Funksjonen GetClassName henter navnet på klassen som en gitt vinduet tilhører.

Index