Systemklasser

Systemet registrerer systemklasser for alle prosesser å bruke. Prosesser som kan bruke en systemklasse når som helst. Fordi systemet registrerer disse klassene, kan ikke en prosess ødelegge dem.

Hver Win32-basert program mottar en egen kopi av systemet klassene. Alle 16-biters Windows-baserte programmer i samme VDM dele systemklasser, akkurat som de gjør på 16-biters Windows.

Tabellen nedenfor beskriver systemklasser:

Klassen Beskrivelse
Knappen Klassen for knapper.
ComboBox Klasse for en kombinasjonsboks.
ComboLBox Klassen for listen i en kombinasjonsboks.
DDEMLEvent Windows NT: Klassen for DDEML-hendelser.
Rediger Klasse for en redigeringskontroll.
ListBox Klassen for en liste.
MDIClient Klasse for en klient MDI-vindu.
Melding Windows NT 5.0 og senere: Klassen for en melding bare-vinduet.
Rullefelt Klassen til et rullefelt.
Statisk Klassen for en statisk kontroll.
# 32768 Klassen for en meny.
# 32769 Klassen for skrivebordsvinduet.
# 32770 Klassen for en dialogboks.
# 32771 Klassen for bryteren oppgavevinduet.
# 32772 Windows NT: klasse for ikontitler.

Windows 95 og Windows 98: Systemet registrerer systemklasser når den starter.

Windows NT: Systemet registrerer systemklasser for en prosess første gang en av dens tråder samtaler en bruker eller en GDI-funksjon.

Index