Ekstra minne for klasse

Systemet opprettholder en WNDCLASSEX struktur internt for hver vindusklasse i systemet. Når et program registrerer en vindusklasse, kan det direkte systemet å tildele og tilføye flere flere byte med minne til slutten av WNDCLASSEX -strukturen. Dette minnet kalles ekstra klassen minne , og er delt av alle vinduer som tilhører klassen. Bruke ekstra klasse-minne til å lagre all informasjon som er knyttet til klassen.

Fordi det ekstra minnet er tildelt fra systemets lokale heap, skal et program bruke ekstra klassen minne med måte. Funksjonen RegisterClassEx mislykkes hvis minnemengden ekstra klassen forespurt er større enn 40 byte. Hvis et program krever mer enn 40 byte, bør det tildele et eget minne og lagrer en peker til minnet i ekstra klasse-minne.

Funksjonene SetClassWord og SetClassLong kopiere en verdi til ekstra klasse-minne. Du henter en verdi fra ekstra klasse-minne, kan du bruke funksjonene for GetClassWord og GetClassLong . CbClsExtra -medlem av strukturen WNDCLASSEX angir mengden ekstra klassen som skal tildeles. Et program som ikke bruker ekstra klassen minne må initialisere cbClsExtra medlem til null.

Index