Lokale programklasser

Et program lokale klasse er noen vindusklasse som en kjørbar fil eller en DLL som registrerer seg for eksklusiv bruk. Selv om du kan registrere så mange lokale klasser, er det vanlig å registrere bare et. Denne vindusklasse støtter vindusprosedyre av programmets hovedvindu.

Systemet ødelegger en lokal klasse når modulen som registrert det lukkes. Et program kan også bruke UnregisterClass -funksjonen til å fjerne en lokal klasse og ledig lagringen som er knyttet til den.

Index