GetClassName

Funksjonen GetClassName henter navnet på klassen som det angitte vinduet tilhører.

int () GetClassName HWND  hWnd, / / håndtere-vinduetLPTSTRlpClassName, / / adresse av bufferen for KlassenavnIntnMaxCount / / size på bufferen, i tegn);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet og indirekte, klassen som vinduet tilhører.
lpClassName
Pekeren til bufferen som skal motta navnestrengen klasse.
nMaxCount
Angir lengden, i tegn, på bufferen som parameteren lpClassName peker til. Klassen navnestrengen er avkuttet hvis den er lenger enn bufferen.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien antall tegn som er kopiert til den angitte bufferen.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Vinduet klasser oversikt, vinduet klassen funksjoner, FindWindow, GetClassInfo, GetClassLong, GetClassWord

Index