Om statiske kontroller

Programmer bruker ofte statiske kontroller til å merke andre kontroller eller til å skille kontrollgruppe. Selv om statiske kontroller er underordnede vinduer, kan ikke de velges. Derfor de ikke kan få fokus på tastaturet, og kan ikke ha et tastatur-grensesnitt. En statisk kontroll som har stilen SS_NOTIFY mottar inndata for musen, Varsle overordnet vindu når brukeren klikker eller dobbel klikker kontrollen. Statiske kontroller tilhører statisk Vindusklassen.

Selv om statiske kontroller kan brukes i overlappes, popup- og underordnede vinduer, de er utformet for bruk i dialogbokser, der systemet standardiserer sin atferd. Ved hjelp av statiske kontroller utenfor dialogbokser, øker en utvikler risikoen for at programmet fungerer på en annen måte. Vanligvis, en utvikler enten bruker statiske kontroller i dialogbokser eller bruker stilen SS_OWNERDRAW til å opprette tilpassede statiske kontroller.

Hvis du vil ha mer informasjon om dialogbokser, ser du Dialogbokser. Hvis du vil ha mer informasjon om vindusklasser, kan du se Vindusklasser. Hvis du vil ha mer informasjon om vinduet i underklasse, kan du se Vinduet prosedyrer.

Index