STM_GETICON

Et program sender STM_GETICON meldingen hvis du vil hente en referanse til ikonet for en statisk kontroll som har stilen SS_ICON.

STM_GETICON wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er en referanse til ikonet, eller NULL hvis enten statisk kontrollen har ingen tilknyttet ikon, eller hvis det oppstod en feil.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Statiske kontroller oversikt, statisk kontrollmeldinger, STM_SETICON

Index