Rulling punktgrafikk med WM_CREATE meldingen

Når WM_CREATE -meldingen er behandlet, initialiseres variabler som kreves for rulling. Bruk den CreateCompatibleDC -funksjon for å opprette en kompatibel enhetskontekst (DC), den CreateBitmap -funksjonen til å lage punktgrafikk, og den MerkObjekt -funksjonen til å velge punktgrafikkbildet for Domenekontrolleren. Legg merke til at en kompatibel DC er også kjent som et minne DC.

Enhetsspesifikk informasjon om skjermenheten er hentet. Hvis en kompatibel DC opprettes for skjermen, som i eksemplet, kan du bruke den GetDeviceCaps -funksjon for å få denne informasjonen. Informasjonen inkluderer antallet tilstøtende farge biter per piksel, antall fargenivåer, og den høyde og bredde av FM.

Index