Rullefeltet farger og beregninger

Systemdefinerte fargeverdien, COLOR_SCROLLBAR, styrer fargen i et rullefelt skaft. Bruk den GetSysColor -funksjonen til å bestemme fargen på skaftet og den SetSysColors -funksjonen til å angi fargen på skaftet. Merke seg imidlertid at denne endringen av farge påvirker alle rullefeltene i systemet.

Du kan få dimensjonene for punktgrafikk som bruker systemet i standard rullefeltene ved å kalle den GetSystemMetrics -funksjonen. Følgende er verdiene for metrisk forbundet med rullefelt.

System-beregning Beskrivelse
SM_CXHSCROLL Bredden på pilen punktgrafikk i vannrette rullefeltet
SM_CXHTHUMB Bredden på rulleboksen i vannrette rullefeltet. Denne verdien henter bredden et rullefelt som har en størrelse på null.
SM_CXVSCROLL Bredden på pilen punktgrafikk på loddrett rullefelt
SM_CYHSCROLL Høyden på pilen punktgrafikk i vannrette rullefeltet
SM_CYVSCROLL Høyden på pilen punktgrafikk på loddrett rullefelt
SM_CYVTHUMB Høyden på rulleboksen i loddrette rullefeltet. Denne verdien henter høyden på et rullefelt som har en størrelse på null.

Index