SBM_SETRANGEREDRAW

Et program sender SBM_SETRANGEREDRAW-melding til en Rull bar-kontroll til å angi minimums- og posisjon-verdier, og for å tegne kontrollen.

SBM_SETRANGEREDRAW wParam = (WPARAM) nMinPos; / / minste rulling Plasser lParam = (LPARAM) nMaxPos / / maksimal rulling posisjon 

 

Parametere

nMinPos
Angir minimum rulling posisjon.
fMaxPos
Angir maksimalt rulling posisjon.

Returverdier

Hvis plasseringen av rulleboksen endret, er returverdien den forrige plasseringen av rulleboksen; Ellers er det null.

Merknader

Standard minimums- og posisjon verdiene er null. Forskjellen mellom verdiene som er angitt av parameterne nMinPos og nMaxPos må ikke være større enn verdien for MAXLONG.

Hvis posisjon for minimum og maksimum-verdiene er like, scroll bar kontrollen er skjult og, i kraft, er deaktivert.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 2.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rullefelt-oversikt, rullefelt meldinger, SBM_GETPOS, SBM_GETRANGE, SBM_SETPOS, SBM_SETRANGE

Index