SBM_SETPOS

Et program sender SBM_SETPOS-melding til en kontroll over rullingen bar vil angi plasseringen av rulleboksen (miniatyr) og, hvis ønskelig, tegne rullefeltet for å gjenspeile den nye plasseringen av rulleboksen.

SBM_SETPOS wParam = (WPARAM) nPos;           / / ny plassering for å rulle boksen lParam = (LPARAM) (BOOL) fRedraw; / / omtegne flagg 

 

Parametere

nPos
Angir den nye plasseringen av rulleboksen. Det må være innenfor området rullende.
fRedraw
Angir om rullefeltet bør tilbaketrekkes for å gjenspeile den nye boksen rulleplasseringen. Hvis denne parameteren er sann, tegnes rullefeltet. Hvis den er FALSE, tegnes ikke rullefeltet.

Returverdier

Hvis plasseringen av rulleboksen endret, er returverdien den forrige plasseringen av rulleboksen; Ellers er det null.

Merknader

Hvis kontrollen scroll bar tegnes av et etterfølgende kall til en annen funksjon, er sette parameteren fRedraw til USANN nyttig.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 2.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rullefelt-oversikt, rullefelt meldinger, SBM_GETPOS, SBM_GETRANGE, SBM_SETRANGE, SBM_SETRANGEREDRAW

Index