Rullefeltet synlighet

Systemet skjuler og deaktiverer et standard rullefelt når lik minimum og maksimum-verdiene er angitt. Systemet også skjuler og deaktiverer et standard rullefelt Hvis du angir en sidestørrelse som omfatter hele Rull rekke rullefeltet. Dette er måten å skjule midlertidig et rullefelt når det ikke er nødvendig for innholdet på klientområdet. Det er ikke nødvendig å gjøre rullende forespørsler gjennom rullefelt når den er skjult. Systemet gjør det mulig for rullefeltet, og viser det igjen når du angir minimum og maksimumsverdier til ulike verdier eller når siden størrelse som inkluderer ikke hele bla-området. Funksjonen ShowScrollBar kan også brukes til å skjule eller vise et rullefelt. Den påvirker ikke rullefeltet celleområde, sidestørrelse, eller bla i boksen posisjon.

Funksjonen EnableScrollBar kan brukes til å deaktivere én eller begge piler på rullefeltet. Et program som viser deaktivert piler i grått og ikke reagerer på inndata fra brukeren.

Index