Deler av et rullefelt

Et rullefelt består av en skyggelagt skaft med en pilknapp på hver ende og en rulleboksen (noen ganger kalt en tommelen) mellom pilknappene. Et rullefelt representerer den totale lengden eller bredden på et dataobjekt i klientområdet for et vindu; rulleboksen representerer delen av objektet som vises i klientområdet. Plasseringen av bla-boksen endringene hver gang brukeren ruller en dataobjektet som skal vise en annen del av den. Systemet justerer også størrelsen på rulleboksen for et rullefelt slik at den angir hvilken del av hele dataobjektet er synlige i vinduet. Hvis de fleste av objektet er synlig, opptar rulleboksen mesteparten av rullefeltet er skaft. På samme måte, hvis bare en liten del av objektet er synlig, rulleboksen opptar en liten del av sjakten.

Brukeren ruller innholdet i et vindu ved å klikke en av pilknappene, ved å klikke området i det skyggelagte skaftet eller ved å dra rulleboksen. Når brukeren klikker en pilknapp, ruller programmet innholdet med én enhet (vanligvis en enkeltlinje eller kolonne). Når brukeren klikker de skyggelagte områdene, ruller programmet innhold fra ett vindu. Mengden rulling som oppstår når brukeren drags rulleboksen avhenger av avstanden brukeren drar rulleboksen og på rullende området av rullefeltet. Hvis du vil ha mer informasjon om rullende området, se boksen rulleplasseringen og rulling område.

Index