IRichEditOle::InsertObject

Setter inn et objekt i en rich edit-kontrollen.

() HRESULT InsertObject REOBJECT langt  * lpreobject  );
 

Parametere

lpreobject
Pekeren til en REOBJECT struktur som inneholder informasjon om og grensesnitt. Rich edit-kontrollen øker automatisk referanseantallet for grensesnittene hvis den skal holde på dem, slik at oppkalleren kan trygt frigi grensesnittene hvis ikke nødvendig.

Returverdier

Returnerer suksess status. Bruk GetScode til å hente en SCODE. Kan være S_OK på suksess eller E_OUTOFMEMORY Hvis minne ikke kan tildeles til å sette inn objektet.

Hvis det cp i REOBJECT -strukturen er REO_CP_SELECTION, er valget erstattet med det angitte objektet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IRichEditOle, REOBJECT

Index