EN_SAVECLIPBOARD

Varsler om rike redigere kontrollens overordnet vindu som kontrollen er avsluttende og utklippstavlen inneholder informasjon.

EN_SAVECLIPBOARD
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = (LPARAM) (ENSAVECLIPBOARD *) lpesc 

Parametere

uID
Identifikator for rich edit-kontrollen.
lpesc
Peker til en ENSAVECLIPBOARD struktur som inneholder informasjon om utklippstavle-informasjon.

Returverdier

Returnerer null hvis utklippstavlen bør gjøres tilgjengelig for andre programmer, som ikke er null hvis utklippstavlen ikke kan lagres.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger varselmeldinger, ENSAVECLIPBOARD

Index