IRichEditOle::InPlaceDeactivate

Forteller en rich edit-kontrollen for å deaktivere det gjeldende aktive objektet til på stedet, hvis noen.

HRESULT InPlaceDeactivate() 

Returverdier

Returnerer suksess status. Kan bruke GetScode til å hente en SCODE. Kan være S_OK på suksess eller en annen verdi som returneres av OLE. Ingen feil returneres hvis det er ingen aktive på stedet-objektet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IRichEditOle

Index