IRichEditOleCallback::GetContextMenu

Søknad for en kontekst-menyen hvis du vil bruke på høyre mus ned en spørring.

() HRESULT GetContextMenu WORD  seltyp,  LPOLEOBJECT  lpoleobj,  CHARRANGE langt  * lpchrg,  HMENU langt  * lphmenu  );
 

Parametere

seltype
utvalgstype
lpoleobj
Pekeren til et OLE-objekt -strukturen som angir først merket OLE objekt Hvis utvalget inneholder ett eller flere objekter, ellers NULL. Oppkalleren må bruke AddRef til å øke referanseantallet for objektet hvis det skal holde på det.
lpchrg
Pekeren til en CHARRANGE struktur som inneholder det merkte området.
lphmenu
Pekeren til en variabel som inneholder håndtaket av en kontekst-menyen hvis du vil bruke. Denne parameteren ignoreres hvis det returneres en feil. Rich edit-kontrollen ødelegger på menyen når det er ferdig med det, slik at klienten ikke skal.

Returverdier

Returnerer suksess-status.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, CHARRANGE, IRichEditOleCallback