EN_CORRECTTEXT

Varsler en rik redigere kontrollens overordnet vindu som en gest for SYV_CORRECT oppstod. Rich edit-kontrollen sender denne varslingsmelding i form av en WM_NOTIFY -melding.

EN_CORRECTTEXT
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = (LPARAM) (ENCORRECTTEXT langt *) lpEnCorrectText 

Parametere

uID
Identifikator for rich edit-kontrollen.
lpEnCorrectText
Peker til en ENCORRECTTEXT struktur angir det merkede området skal korrigeres.

Returverdier

Returnerer null for å ignorere handlingen, ikke-null til å behandle den.

Merknader

Denne meldingen sendes bare hvis pennen evner er tilgjengelig.

Hvis du vil motta EN_CORRECTTEXT beskjed, angi ENM_CORRECTTEXT-flagget i masken sendt med EM_SETEVENTMASK meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, rik redigere varselmeldinger, ENCORRECTTEXT, WM_NOTIFY