Rik redigere kontroll hendelsen maske flagg

Hendelsen masken angir hvilke varselmeldinger rich edit-kontrollen sender det overordnede vinduet. Hendelsen masken kan være null eller flere av disse verdiene:

Verdi Betydning
ENM_CHANGE Sender EN_CHANGE meldinger.
ENM_CORRECTTEXT Sender EN_CORRECTTEXT meldinger.
ENM_DROPFILES Sender EN_DROPFILES meldinger.
ENM_KEYEVENTS Sender EN_MSGFILTER varslinger for tastaturhendelser.
ENM_MOUSEEVENTS Sender EN_MSGFILTER varslinger for musehendelser.
ENM_PROTECTED Sender EN_PROTECTED meldinger.
ENM_RESIZEREQUEST Sender EN_REQUESTRESIZE meldinger.
ENM_SCROLL Sender EN_HSCROLL meldinger.
ENM_SELCHANGE Sender EN_SELCHANGE meldinger.
ENM_UPDATE Sender EN_UPDATE meldinger.

Hendelsesmaske standard er ENM_NONE og da ingen varselmeldinger til det overordnede vinduet. Du kan hente og angi hendelsesmaske for en rich edit-kontrollen ved hjelp av ENM_GETEVENTMASK og ENM_SETEVENTMASK-meldinger.

Index