IRichEditOleCallback::DeleteObject

Melding om at et objekt er i ferd med å bli slettet fra rich edit-kontrollen. Objektet er ikke nødvendigvis frigis når dette medlemmet kalles.

() HRESULT SlettObjekt LPOLEOBJECT  lpoleobj  );
 

Parametere

lpoleobj
Pekeren til å angi objektet som slettes OLE-objekt -strukturen.

Returverdier

Ingen returverdi.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IRichEditOleCallback

Index