Strømmer

Du kan bruke strømmer til å overføre data til eller fra en rich edit-kontrollen. En dataflyt er definert av en EDITSTREAM struktur, som angir en buffer og en programdefinert tilbakekall-funksjon.

Lese data til en rik redigeringskontroll (det vil si streame data i), bruk EM_STREAMIN -meldingen. Kontrollen anroper gjentatte ganger programmets tilbakeringingsfunksjonen, som overfører en del av dataene i bufferen hver gang.

Lagre innholdet i en rik redigeringskontroll (det vil si streame data ut), kan du bruke EM_STREAMOUT -meldingen. Kontrollen skriver gjentatte ganger til bufferen, og kaller deretter programmets tilbakeringingsfunksjonen. For hver henvendelse lagrer tilbakeringingsfunksjonen innholdet i bufferen.

Index