EM_GETSELTEXT

EM_GETSELTEXT meldingen henter gjeldende valgte teksten i en rich edit-kontrollen.

EM_GETSELTEXT wParam = 0; 
lParam = (LPARAM) (LPSTR) lpBuf 

 

Parametere

lpBuf
Pekeren til en buffer som mottar den merkede teksten. Det oppkallende programmet må sikre at bufferen er stort nok til å holde den merkede teksten.

Returverdier

Returnerer antall tegn som er kopiert, ikke inkludert i nulltegnet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, RichEdit-meldinger

Index