EM_REQUESTRESIZE

EM_REQUESTRESIZE meldingen tvinger en rich edit-kontrollen til å sende en varslingsmelding EN_REQUESTRESIZE til det overordnede vinduet.

EM_REQUESTRESIZE wParam = 0; 
lParam = 0 

 

Returverdier

Ingen returverdi.

Merknader

Denne meldingen er nyttig under WM_SIZE behandling for overordnet av en bunnløse rich edit-kontrollen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, EN_REQUESTRESIZE, WM_SIZE

Index